Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Igor Drexler Modernizácia vzdelávania na ZŠ 35 35
Mgr. Viera Bodóová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 65
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jarmila Bandurová využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 25
Mgr. Ľudmila Heľová Vzdelávanie v zahraničí 0 61
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Akvitizujúce metódy vo výchove 1
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 0
Moderné prezentačné nástroje v edukácií 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Viera Hmírová Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Katarína Jakubíková využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Martina Janeková Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8 64
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej praxi 8
Mgr. Renáta Jantošíková Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 64
interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 0
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 0
Aktualizačné vzdelávanie Finančná gramotnosť do škôl 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Moderné prezentačné nástroje v edukácií 15
Mgr. Ivan Jurkovič inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 13 37
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 0
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 0
Mgr. Alena Kavacká inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 35
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Ľudmila Kopasová Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 0 13
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 0
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 13
Mgr. Štefánia Koptáková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 60
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Mária Kormanová inovačné vzdelávanie-telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 63
inovačné vzdelávanie-Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
inovačné vzdelávanie - Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
aktualizačné vzdelávanie-Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova 8
Mgr. Miroslava Kováčová aktualizačné vzdelávanie - Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 70
Modernizácia vzdelávania na ZŠ 0
aktualizačné vzdelávanie -využitie školského informačného systému 0
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 0
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 0
Tvorba edukačných multimédií 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 132
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
štátna jazyková skúška 37
štátna jazyková skúška 60
PaedDr. Jarmila Michelová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 65
Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násilu v školách 15
využívanie informačno-komunikač.technológií vo vyučovaní 25
riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Monika Mojtová inovačné vzdelávanie: E-learningový kurz Multikultúrna výchova 25 25
Mgr. Anna Ochodničanová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 0 17
Aktivizujúce metódy vo výchove 17
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 0
Mgr. Adriana Ondrejášová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 35
Anglický jazyk pre učiteľov ZŠ a SŠ-základná komunikácia a preklad článkov z AJ s vyutižím prekladačov /translátorov/ 25
Mgr. Emília Palicová štátna jazyková skúška 30 55
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Slavka Svrčková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 45
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Zita Ševčíková inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 25
Ing. Janka Vaňková Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 66
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Vlčáková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 49
inovačné vzdelávanie - využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Janka Vlčková Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 0 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 0
návrh a tvorba web stránok 15
Mgr. Edita Zvaríková aktualizačné 15 15


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná
  Základná škola
  Nábrežná
  02401 Kysucké Nové Mesto

 • +421 414212331 - sekretariát

  +421 414220380 - riaditeľ ZŠ

  +421 414212720 - školská jedáleň

  +421 414212798 - ročníky 1. a 2.

  +421 41421 2331 - Fax


Fotogaléria