Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Sklad pestovateľských prác 0
  1.A 1A 0 Mgr. Štefánia Koptáková
2.A
5.A
8.A
  1.B 1B 0 Mgr. Ľudmila Kopasová
2.B
8.B
  1.C 1C 0 Mgr. Katarína Jakubíková
1.C
2.C
8.C
  1.D 1D 0 2.D
  2.A 2A 0 9.A
  2.B 2B 0 9.B
  2.C 2C 0 9.C
  2.D 2D 0
  2.ročník 0
  3.A 3A 0 Mgr. Edita Zvaríková
  3.B 3B 0
  3.C 3C 0
  3.D 3D 0
  3.ročník 0
  4.A 4A 0
  4.B 4B 0
  4.C 4C 0
  4.D 4D 0
  4.ročník 0
  5.A 5A 0
  5.B 5B 0 5.B
  5.C 5C 0
  5.D 5D 0
  6.A 6A 0
  6.B 6B 0
  6.C 6C 0
  6.D 6D 0
  7.A 7A 0
  7.B 7B 0
  7.C 7C 0
  7.D 7D 0
  8.A 8A 0
  8.B 8B 0
  8.C 8C 0
  8.D 8D 0
  9.A 9A 0
  9.B 9B 0
  9.C 9C 0
  9.D 9D 0
  Byt číslo 1 0
  Byt číslo 2 0
  Cudzí jazyk 0 Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
  Dejepis - zemepis 0
  Didaktická technika DT 0
  Dielne 0
  Fitness 0
  Hlavná budova 0
  Hudobná výchova 0
  CHemická učebňa CH 30
  Chodba 0
  Chodba jasle 0
  Jazykové laboratórium JL 20
  kabinet náboženskej výchovy 0 Mgr. Renáta Čamajová
Mgr. Anna Ochodničanová
  kabinet Ruského jazyka 0 Mgr. Ľudmila Kultánová
  Kabinet fyziky 0
  kabinet chémie 0
  kabinet matematiky 0
  kabinet Nemeckého jazyka 0
  kabinet Prírodopisu Pr 0
  kabinet Slovenského jazyka 0
  kabinet telesnej 0 Mgr. Ivan Jurkovič
  Kancelária 0
  knižnica 0
  Kotolňa 0
  Kuchyňa 0
  kychynka jasle 0
  Náraďovňa 0
  Plecháreň - archív 0
  Riaditeľňa 0
  Sauna 0
  Sklad pestovateľských prác 0
  Sklad učebníc 0
  ŠKD 0
  Telecvičňa 0
  Učebňa fyziky F 30
  Učebňa hudobnej výchovy Hv č.1 30
  Učebňa informatiky 1 UINF1 20
  Učebňa informatiky 2 UINF2 20
  Zástupcovňa 0
  Zborovňa 0 Mgr. Ľudmila Heľová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná
  Základná škola
  Nábrežná
  02401 Kysucké Nové Mesto

 • +421 414212331 - sekretariát

  +421 414220380 - riaditeľ ZŠ

  +421 414212720 - školská jedáleň

  +421 414212798 - ročníky 1. a 2.

  +421 41421 2331 - Fax


Fotogaléria